OSGB Hizmeti

Gezici İSG Hizmetleri Hakkında

 

Bu genelgeye göre mobil sağlık taramaları, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış OSGB ler tarafından yapılacaktır. OSGB ler dışında diğer sağlık sunucuları, laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri, hastaneler, tıp merkezleri v.s. mobil sağlık taraması yapamayacaklardır.

Ayrıca diğer ek bir genelge ile OSGB ler bu çalışmayı yaparlarken işyeri hekimi isg-katip ataması yaparak çalışmanın bildirimini ilgili bakanlıklara yapmış olması gerekmektedir.

 

Ruhsatsız firmalardan alınacak hizmetler kesinlikle geçersiz sayılacaktır ayrıca daha önceki mobil sağlık taramalarında beyan edilen Atom Enerji Kurumu ruhsatları genelgede zikredilen ruhsatların yerine kesinlikle geçmemektedir.

 

Özetle bu genelgeye göre 2 adet gezici İSG aracı hazırlanarak ruhsatlandırılması gerekmektedir ve tüm çalışacak uzman personeller çalışma izin belgesi ile yetkilendirilmiştir.

 

  • 1. Araç:  Akciğer film çekimi için ruhsatlandırılmış ve bu araçta başka hiçbir işlem yapılmasına izin verilmemektedir.
  • 2. Araç: Öncelikle uluslararası standartlara göre hazırlanmış odiometri kabininde işitme testi olmak üzere diğer işlemler olan kan alımısolunum fonksiyon testi, ekg, göz taraması, ve tüm numune alım işlemleri için yetkilendirilmiştir.
  • Çalışma izin belgeleri:  Radyoloji teknisyeni, odiometris ve iki hemşire ya da sağlık personeli olmak üzere en az 4 kişiden oluşan ve çalışma izin belgesi verilmiş uzman kadronun çalışması zorunlu tutulmuştur.

 

Tarama sonucu raporların mutlaka ilgili uzman hekimler tarafından okunarak kaşe ve imza ile tarafınıza ulaştırılması gerekmektedir. Sonuçların Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlar tarafından değerlendirilmesi esastır. Raporları okuyacak uzman hekimlerin ve yetkili laboratuvarların sözleşme belgeleri Mobil sağlık firması tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne beyan zorunluluğu vardır.

 

Mobil sağlık hizmet alımınızda bu detayları mutlaka sorgulayınız.

Yukarı