OSGB Hizmeti

OSGB, OSGB Hakkında, OSGB Hizmetleri

OSGB

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi), işyerlerinde çalışanların sağlığını koruma altına almak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulması gereken operasyon birimidir. OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi açılımıyla da kullanılmaktadır.

OSGB kapsamında işyerinde yaşanabilecek olası durumlara müdahale etmek amacıyla en az bir işyeri hekim bulunur. Tehlike sınıfına ve işyerinde çalışan kişi sayısına göre OSGB içerisinde yer alan hekim sayısı da artabilir.

Ayrıca iş güvenliği uzmanı lisansına sahip en az bir uzmanın da OSGB bünyesinde bulunması şarttır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı dışında en az bir sağlık personeli, çalışanlar arasından seçilecek ve onları harekete geçirebilecek özel bir personel ve OSGB tarafından yürütülen işlemleri koordine etmesi gereken bir müdür de çalıştırılmalıdır.

OSGB, işyerlerinde yaşanabilecek olası kaza ve olaylarda acil müdahale yapabilecek eğitime ve donanıma sahip olmalıdır. Ayrıca fiziksel donanım bakımından da OSGB ’nin gereken niteliklere sahip olması şarttır.

İşyerlerinde kurulan OSGB, Sağlık Bakanlığı’na karşı yükümlüdür. Bu yükümlülük, OSGB bünyesinde çalışan sorumlu müdüre aittir. OSGB tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmekle görevli müdür, söz konusu çalışmaların raporlanması, denetlenmesi ve bakanlığa bildirilmesinden de sorumludur.

İşyerlerinde çalışan personel sayısı, işyerlerinin belirli bir tehlike sınıfına bağlı olmalarını sağlar. Örneğin; 1-49 arası işçi çalıştıran işyerleri, az tehlikeli sınıfa dâhildirler. Bu nitelikteki işyerlerinde de OSGB kurulmalıdır. 30 Haziran 2014 tarihinden bu yana bu niteliğe sahip olan işyerlerinin OSGB ’ye sahip olmaları gerekli kılınmıştır. 

Yukarı